U wilt een object verkopen ?

Waar moet u aan denken als u uw eigendom wilt verkopen en wat kunnen wij daarin voor u betekenen.

 

Wat van belang is als u iets wilt verkopen is dat het object uw eigendom is. Dit lijkt logisch, maar als er mede-eigenaren zijn, moeten die ook (schriftelijk) akkoord gaan met de verkoop van het object. Bij de verkoop van terreinen is het ook van belang dat het uw eigendom is.

Terreinen in erfpacht kunt u in tegenstelling wat veel mensen denken meestal niet zonder meer verkopen. Wel kunt u een gebouw (bijv. een huis) verkopen wat op erfpachtgrond staat. De rechten van erfpacht kunnen dan overgaan naar de nieuwe eigenaar van het gebouw.

In sommige gevallen kunnen erfpacht terreinen wel verkocht worden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te onderzoeken.

Wanneer u eenmaal besloten hebt uw eigendom te verkopen, kunt u uw eigendom via Mi-Kas real estate bij ons in de verkoop geven. Wij maken vooraf afspraken en u levert de benodigde documenten aan. Wij plaatsen o.a. uw object op de website zodat het vindbaar is voor belangstellenden. Waarin wij ons denken te onderscheiden is dat we actief op zoek gaan naar een koper. Dankzij een uitgebreid netwerk levert dat vaak een goed resultaat op.

Wij bemiddelen tussen u en de koper. Als dat resulteert in een verkoop/koop dan begeleiden wij ook de heel afhandeling voor u (te denken valt aan notaris en/of kadaster etc.)

Ons doel is om uw object te verkopen. Het is van groot belang dat we elkaars verwachtingen kennen. Wij proberen in gesprekken tot reële afspraken te komen. En mochten uw verwachtingen in onze ogen niet haalbaar zijn, zullen we dat kenbaar maken en in het uiterste geval adviseren om het bij een collega makelaar te proberen.  

Wij zijn pas tevreden als de verkoper en de koper dat zijn. U beslist uiteindelijk altijd zelf of u tevreden bent met de prijs en de voorwaarden om tot definitieve verkoop over te gaan.

 

Het is bijna onmogelijk dat we al uw vragen beantwoord hebben in bovenstaande tekst. U mag natuurlijk altijd contact met ons op nemen voor verdere informatie.